Zaloguj się
lub
Zarejestruj się

Regulamin

Informacje wstępne
1. Kwiaciarnia Tropikalny Ogród, wpisana do centralnej ewidencji działalności gospodarczej pod numerem, NIP 8721699224, REGON, tel. kontaktowy 17 852 15 03, e-mail: sklep@tropikalnyogrod.pl, jest właścicielem kwiaciarni internetowej www.tropikalnyogrod.pl (dalej jako „Serwis”).
2. Przedmiotem działalności Kwiaciarni jest sprzedaż kwiatów i prezentów z doręczeniem, zwane dalej Produktami.
3. Terenem działalności Kwiaciarni jest Rzeszów i okolice
4. Dostawy prezentów realizowane są przez kurierów.
5. Wszystkie ceny Produktów w Serwisie zawierają podatek VAT i obowiązują w chwili składania zamówienia.
6. Rejestracji i zamówień w Serwisie może dokonywać wyłącznie osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale wyposażona w zdolność prawną oraz osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych („Klient”). Przez „Konsumenta” rozumie się – zgodnie z art. 221 Kodeksu cywilnego – osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
7. Klient może składać Zamówienia przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę za pośrednictwem Serwisu.

Składanie zamówienia
1. Kwiaciarnia przyjmuje zamówienia na realizację usługi poprzez:
1. stronę internetową www.tropikalnyogrod.pl
2. telefon stacjonarny 17 852 1503 lub komórkowy 781 948 710
3. faks 17 852 15 03
4. e-mail sklep@tropikalnyogrod.pl
5. osobiście w kwiaciarni
2. Klient składa zamówienie wskazując termin doręczenia i Produkt, który zamierza nabyć, określając ilość danego Produktu, a następnie dodaje go do koszyka. Po wybraniu Produktu i określeniu jego ilości, Klient podaje dane kontaktowe osoby odbierającej przesyłkę a następnie wskazuje sposób płatności i potwierdza chęć zawarcia umowy przyciskiem „Zamawiam i płacę”.
3. Po sprecyzowaniu przyszłego zamówienia Kwiaciarnia przesyła niezwłocznie na podany przez Klienta adres e-mail potwierdzenie przyjęcia zamówienia.
4. Klient jest odpowiedzialny za podanie prawdziwych i prawidłowych danych niezbędnych do realizacji zamówienia.
1. W przypadku poniesienia przez Kwiaciarnię kosztów związanych z realizacją zamówienia (dostarczenie Produktu na adres wskazany przez Klienta), które nie może zostać zrealizowane z powodu nieprawidłowości danych przekazanych przez Klienta, zlecenie zostanie uznane za zrealizowane. Ponowna próba realizacji tego zlecenia będzie wymagać dodatkowej opłaty wg. cennika dostaw. W przypadku braku wymaganej dodatkowej opłaty w czasie umożliwiającym zachowanie terminu zlecenia i/lub braku możliwości kontaktu z Klientem, Kwiaciarnia nie jest zobowiązana do ponownej próby realizacji zamówienia.

Realizacja zamówienia
1. Zamówienie jest realizowane po dokonaniu płatności lub spełnieniu wymagań dotyczących wybranej metody płatności.
2. Szczegółowy wykaz akceptowanych form płatności znajduje się w zakładce „formy płatności”.
3. Przyjęcie dostarczonych Produktów odbiorca potwierdza własnoręcznym podpisem na potwierdzeniu doręczenia.
4. Gdy kurier nie zastanie odbiorcy pod podanym adresem (pomimo podjęcia próby doręczenia) lub adres jest nieprawidłowy, lub odbiorca odmówi odbioru przesyłki, lub z powodu innych przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Klient lub wskazany przez niego odbiorca, przesyłka wróci do Kwiaciarni, ze skutkiem doręczenia przesyłki.

Postanowienia ogólne
1. Kwiaciarnia gwarantuje świeżość kwiatów ciętych przez 2 dni od momentu doręczenia do odbiorcy, jeśli będą pielęgnowane we właściwy sposób.
2. Kwiaciarnia jest zobowiązana do udzielania Klientom wszelkich wyjaśnień i instrukcji związanych z oferowanymi Produktami.
3. Kwiaciarnia przy wykonywanym zleceniu odpowiada za nie do wysokości wartości zamówienia.

Reklamacje
1. Reklamacja może być złożona telefonicznie, faksem, mailem albo osobiście w Kwiaciarni.
Tel./ fax 17 852 15 03

Email: sklep@tropikalnyogrod.pl
Siedziba: Kwiaciarnia Tropikalny Ogród ul. Architektów 6, 35-001 Rzeszów
2. Reklamacja dotycząca kwiatów rozpatrywana jest w ciągu 1 dnia roboczego od daty jej złożenia.
3. Reklamacje dotyczące świeżości kwiatów oraz zgodności kwiatów z zamówieniem należy zgłaszać w ciągu 3 dni od daty doręczenia. Zalecane jest dostarczenie zdjęcia reklamowanego Produktu lub samego Produktu do Kwiaciarni. Po upływie tego terminu reklamacja nie będzie rozpatrywana.
4. Pozostałe uwagi na temat realizacji zamówienia można składać w ciągu 14 dni od daty realizacji dostawy.
5. Po zgłoszeniu reklamacji Kwiaciarnia wyjaśni ją i zaproponuje możliwe rozwiązanie.
6. Konsument może skorzystać z prawa odstąpienia od umowy.

Postanowienia końcowe
1. Dla każdego zamówienia wystawiany jest paragon lub na życzenie klienta faktura VAT.
2. Kwiaciarnia – właściciel serwisu internetowego www.tropikalnyogrod.pl, zapewnia ochronę wszystkich danych osobowych, jakie zostały pozyskane w celu realizacji zamówienia zgodnie z obowiązującym prawem (Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych z późniejszymi zmianami).
3. Kwiaciarnia zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w dowolnym czasie. Zmiana Regulaminu wywołuje skutki na przyszłość, w stosunku do nowych zamówień.
4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1 czerwca 2016 roku.

Komentarze zostały wyłączone.

 • O nas

  Serdecznie witamy na naszej stronie Kwiaciarni „Tropikalny Ogród” mieszczącej się w Rzeszowie na ulicy Architektów. Już od ponad dziecięciu lat w naszej kwiaciarni powstają gustowne i oryginalne kompozycje kwiatowe. Są one doskonałym prezentem na specjalne okazje jak i do domowego wazonu.

  W codziennej sprzedaży oferujemy państwu kwiaty cięte żywe i sztuczne, kwiaty i rośliny doniczkowe oraz szereg drobnych dekoracyjnych dodatków.

  Wręczamy kwiaty pod wyznaczony adres na terenie miasta Rzeszów i w okolicy. Państwo dobierają jeden z bukietów z naszej bogatej oferty, a my dostarczamy go w wybranym dniu pod wskazany adres. Wystarczy parę kliknięć, aby wraz z naszą pomocą zamówić kwiaty, które rozjaśnią dzień bliskiej osobie.

  payu visa mastercard paypal

 • Adres sklepu

  Tropikalny Ogród
  ul. Architektów 6/2
  Rzeszów

  Telefon:
  17 852 15 03, 781 948 710

  E-mail:
  sklep@tropikalnyogrod.pl